Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

st. kpt. mgr inż. Lech Różycki

tel. 52 336 12 27 wew. 35

 

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

kpt. mgr inż. Michał Pakowski

tel. 52 336 12 27 wew. 35