Platforma edukacyjna: www.platforma.wint.pl

Kody do Platformy można znaleźć na stronie www.zosprp.pl

link System OSP - po zalogowaniu się na konto danego  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

 

 


Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP

Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 24 września 2013 r. o godz. 16.00 w siedzibie komendy ul. Sępoleńska 20. Osoby skierowane na kurs muszą spełniać wymagania stawiane kandydatom na szkolenie podstawowe i posiadać komplet dokumentów określony w "Systemie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" z 2006 r.

Terminy zajęć praktycznych dla kursu podstawowego:.

- 28 i 29 września 2013 r.

- 5 i 6 października 2013 r.

- 12 i 13 października 2013 r.

- 19 i 20 października 2013 r.

- 26 i 27 października 2013 r.

Strażacy przystępujący do zajęć praktycznych muszą posiadać kompletne umundurowanie włącznie z hełmem i rękawicami.

Brak kompletu dokumentów oraz zaliczenia egzaminu teoretycznego powoduje skreślenie z listy kursantów.

EGZAMIN

z części teoretycznej i praktycznej szkolenia podstawowego strażaków-ratowników OSP

29.10.2013 r. o godz. 16:00 KPPSP w Tucholi

Do egzaminu mogą przystąpić strażacy:

1. Z zaliczonym egzaminem z części teoretycznej

2. Z obecnością na zajęciach nie mniejszą niż 80 %

3. Z pełnym umundurowaniem