Nasz strażak wyróżniony

 

30 września br. województwo kujawsko – pomorskie odwiedził Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski. Jednym z elementów wizyty było spotkanie z kadrą kierowniczą Państwowej Straży Pożarnej naszego województwa oraz dwudziestoma strażakami, którym minister wręczył nagrody. Uhonorowani zostali funkcjonariusze, którzy w sposób szczególny wyróżnili się podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic, jakie przeszły latem tego roku przez województwo kujawsko – pomorskie. Wśród nagrodzonych znalazł się także strażak z tucholskiej komendy  mł. ogn. Kazimierz Świerczyński.

 

Próbna ewakuacja

 

Okres jesienny to w straży czas wzmożonych akcji związanych z próbnymi ewakuacjami. Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719) właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien, co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Więcej…

 

Ludzkie życie uratowane

Dnia 3 sierpnia 2016 r. około 16.03 z uwagi na brak w Tucholi Zespołu Ratownictwa Medycznego, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi wpłynęło zgłoszenie o zasłabnięciu osoby. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano leżącą na sofie nieprzytomną kobietę w wieku około 50 lat.

Więcej…

 

Godzina "W" w tucholskiej komendzie

 

 

Trzeźwość na wodzie

 

fot. KPP Tuchola

W niedzielę 31 lipca br. tucholscy funkcjonariusze policji kontrolowali trzeźwość osób biorących udział w spływach kajakowych na rzece w powiecie tucholskim. Działania te miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób odpoczywających na wodach. Z uwagi  na brak sprzętu pływającego w policji, w akcji wzięli udział również funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z Tucholi, którzy takim wyposażeniem  dysponują.

Więcej…

 

Bezpieczne żniwa

 

Więcej…

 

Owady błonkoskrzydłe

 

W związku z zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w dniu 10 Lipca 2009 r. „Zasadami postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” informujemy, że :

Więcej…